Chci objednat testování do své firmy, jak mám postupovat?

Spojte se s námi prostřednictvím kontaktního formuláře, emailem [email protected] či telefonicky na čísle 226 886 210. Rychle se s Vámi spojíme a domluvíme vše potřebné.

Jaký typ vyšetření na průkaz SARS-CoV-2 (COVID-19) se provádí?

Provádíme stěr z nosohltanu, který je laboratořemi vyšetřen na přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT- PCR). Dále také RAPID test z kapilární krve na průkaz protilátek IgM a IgG proti viru SARS-CoV-2 (výsledek je vyhodnocen za 10 minut po samotném testu.) a ANTIGENNÍ test.

Jak jsou sděleny výsledky vyšetření?

V případě negativního výsledku budete informováni prostřednictvím SMS zprávy na Vámi uvedené telefonní číslo do 48 hodin od provedeného odběru. V případě pozitivního výsledku budete mimo SMS navíc kontaktováni laboratoří telefonicky a laboratoř výsledek ohlásí Krajské hygienické stanici.

Co znamená negativní výsledek a jak dlouho platí?

Výsledek vyšetření se váže k okamžiku, kdy Vám byl proveden odběr vzorku! Neznamená to tedy automaticky, že budete negativní napořád. Pokud se následně dostanete do kontaktu s osobou, která má pozitivní výsledek testu, anebo se u Vás objeví klinické příznaky počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu a chuti …), kontaktujte telefonicky či jiným vzdáleným přístupem svého praktického lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí.

Jaká je spolehlivost metody RT- PCR na průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2?

V současnosti se jedná o jednu z nejspolehlivějších metod průkazu původce onemocnění COVID-19.

Kdy je nejlepší se nechat otestovat na odběrovém místě, abych nemusel ve frontě dlouho čekat?

Obvykle mají odběrová místa nižší vytíženost ve všední dny v ranních hodinách. Záleží však na mnoha faktorech, proto se může vytvořit delší fronta již časně ráno.

Co je potřeba pro vstup do ČR?

Vždy sledujte aktuální opatření. Pokud je pro vstup do ČR požadován test, je akceptován pouze tzv. PCR test. Nelze se prokázat tzv. RAPID testem (rychlotest).

Je-li Vám proveden test na žádanku, tak i v tomto případě Vám může být vystaveno lékařské potvrzení pro vycestování. O toto potvrzení můžete zažádat pouze prostřednictvím e-mailu: [email protected], kde je nutné uvést: Datum odběru + místo a čas, Jméno a příjmení, Datum narození, Adresu bydliště + místo narození, E-mailovou adresu, kam má být potvrzení zasláno.

Bude mi na hranicích stačit pouze sms zpráva o negativním výsledku?

Při vstupu do ČR na hraničním přechodu není možné se prokazovat potvrzením uloženým v mobilním telefonu – je nutné se prokázat lékařským potvrzením v listinné podobě. V případě, že cestujete do zahraničí, je třeba se informovat na příslušné Krajské hygienické stanici, na stránkách MZČR, popř. na českém zastupitelství v dotčeném státu o aktuálních požadavcích dané země. Podmínky pro vycestování do zahraničí a návratu do ČR se mění s aktuální situací počtu případů Covid-19. Určitým vodítkem Vám může být červená barva na pomyslném semaforu či samotný fakt vycestování do tzv. třetích zemí.UŽITEČNÉ ODKAZY

Covid portál

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky - aktuální statistika


Mám-příznaky-onemocnění-covid-19, pdf

Byl-jsem-v-kontaktu-s-osobou-s-nákazou-covid-19, pdf

Máte další dotazy k průběhu a formě testování? Obraťte se na [email protected]